Core Values of Counseling

  • Post author:

Certain values are considered core to counseling and are reflected and expressed in the practice of counseling. All counselors are expected to embrace these and similar set of core values…

Continue Reading Core Values of Counseling

Principles of Counseling

  • Post author:

Counseling is aimed at empowering a client. The general goal is to lead an individual client or group to self-emancipation in relation to a felt problem. At some stage in…

Continue Reading Principles of Counseling

Context and the Basic Concepts of Counseling

  • Post author:

Counseling is affected by the context and the surrounding factors. They are explored here as part of the basic concepts of counseling that are very important to consider. The National…

Continue Reading Context and the Basic Concepts of Counseling

Definition of Counseling

  • Post author:

The Discipline of Counseling is a relationship characterized by the application of one or more psychological theories and a recognized set of communication skills appropriate to a client's intimate concerns,…

Continue Reading Definition of Counseling

Mga Katangian ng Maikling Dulang lisahing Yugto

  • Post author:

Ang dulang iisahing yugto (one-act play) ay anyo ng dulang pantanghalan na walang intermisyon sa gitna ng pagtatanghal, dahil iisa lamang ang yugto nito. Kaiba ito sa dulang ganap na…

Continue Reading Mga Katangian ng Maikling Dulang lisahing Yugto

Kasaysayan Dula sa Pilipinas

  • Post author:

Sa Dulaaan, An Essay on Philippine Theater, ipidaliwanag ni Nicanor G. Tiongson (kitalang iskolar ng pelikula at drama sa Pilipinas) na ang mga dramatikong anyong umusbong at patuloy na umiiral…

Continue Reading Kasaysayan Dula sa Pilipinas

Pagbasa at Pagsulat ng Dula

  • Post author:

Kapag pinag-uusapan ang dula bilang sining, karaniwang pumapasok sa isip ang mga ideyang may kinalaman sa teatro, entablado, iskrip, disenyo ng set, kostyum atprops, pag-iilaw, mandudula, direktor, aktor, at manonood.…

Continue Reading Pagbasa at Pagsulat ng Dula